Oct 30 2014

ระบบนำทางท่องเที่ยวไปได้ทุกที่ด้วย GPS

วิวัฒนาการบอกทางของมนุษย์เราในสมัยแรกเริ่มต้นด้วยวิธีสังเกตจากดวงดาว ซึ่งใช้การได้ดีเพราะดาวอยู่ห่างจากโลกของเรามาก เราจึงสามารถมองเห็นกลุ่มดาวจากที่ต่างๆในบริเวณกว้างได้ แต่การนำทางด้วยดวงดาวทำได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น แถมยังต้องเป็นคืนที่ท้องฟ้าแจ่มใสอีกด้วย เมื่อเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นก็ได้มีการประดิษฐ์เข็มทิศขึ้นมาใช้งาน และเครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวงขึ้นมา หลักการมีอยู่ว่าเข็มทิศจะชี้ไปทางเหนือเสมอ ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ตำแหน่งของตัวเราเอง แต่เราจะสามารถรู้ทิศทางที่กำลังเดินทางไปได้ ส่วนเครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวงนั้น จะใช้หลักการวัดมุมระหว่างดวงดาวกับพื้นดิน ในยุคแรกๆ นั้นเครื่องมือนี้จะใช้ในการเดินเรือ สามารถบอกได้แต่เฉพาะเส้นรุ้งเท่านั้น ยังไม่สามารถบอกเส้นแวงได้

การพัฒนำระบบ GPS เพื่อให้มีการบอกตำแหน่งได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ระบบ GPS ได้ถูกพัฒนำอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบบอกพิกัดผ่านทางดาวเทียมซึ่งดาวเทียมเหล่านี้จะคอยส่งสัญญาณให้กับเครื่องลูกข่ายเพื่อบอกพิกัด ตำแหน่ง บนผิวโลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงแรกของการใช้งานนั้น GPS ถูกจำกัดการใช้อยู่ในทางการทหาร แต่ต่อมาสหรัฐอเมริกาได้ปลดล็อคสัญญาณดาวเทียม เพื่อให้สามารถใช้งานทางพลเรือนได้ จึงเริ่มมีการใช้งานในวงกว้างขึ้น ปัจจุบันได้มีการนำ GPS มาใช้งานในหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจ และในปัจจุบันในวงการท่องเที่ยวก็มีการนำ GPS มาใช้ในการเดินป่าอีกด้วย เป็นต้น

การเลือกใช้โปรแกรมแผนที่นำทางสำหรับสมาร์ทโฟน

เพื่อนคู่ใจการเดินทางที่ช่วยเพื่มความสะดวกในการเดินทางไปทุกสถานที่ได้อย่างมั่นใจ พร้อมการใช้งานระบบนำทางแบบมัลติฟังก์ชั่นที่สามารกำหนดการนำทางได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งจะแสดงภาพสถานที่สำคัญและสิ่งก่อสร้างในรูปแบบ 3 มิติ สมจริง รวมถึงแสดงภาพมุมมองทางแยกเสมือนจริง ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกเส้นทาง และแสดงเส้นทางพร้อมกันได้ถึง 4 เส้นทางในครั้งเดียว โปรแกรมมีระบบค้นหาเส้นทาง และสถานที่ต่างๆจากคำค้น และจุดสนใจที่รวบรวมไว้อย่างครบครัน พร้อมรองรับแผนที่ในประเทศไทย เมนูการใช้งานภาษาไทย และ เสียงอธิบายการเดินทางภาษาไทย

ผู้ใช้สามารถเลือกจุดหมายสำหรับการนำทางได้หลายวิธี ทั้งจากการเลือกตำแหน่งบนแผนที่, รายการของฉัน, การค้นหาจากชื่อถนน, ค้นหาจากจุดสนใจต่างๆ และจุดสนใจใกล้เคียง เมื่อเลือกจุดหมายตามต้องการได้แล้ว เลือกนำทางระบบจะคำนวณเส้นทางให้อัตโนมัติจากจุดเริ่มต้น ณ ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันไปยังจุดหมาย พร้อมแสดงเส้นทาง, ระยะทาง, ระยะเวลา, ความเร็ว ผู้ใช้สามารถกำหนดตัวเลือกในการนำทางโดยยานพาหนะ, เส้นทางระยะสั้นที่สุด, หลีกเลื่ยงทางด่วน, ทางเดินเท้า การเลือกดูผลการค้นหาเส้นทางแบบละเอียด และมีการจำลองสถานการณ์การนำทางให้เห็นก่อนการเดินทางจริงเพื่อเป็นต้วเลือกในการตัดสินใจ

Sep 24 2014

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตแนวใหม่สำหรับการท่องเที่ยวที่ง่ายขึ้น

หลายปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติอย่างมาก กระทั่งเจอวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสึนามิ การก่อความวุ่นวายทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การวางระเบิดตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และสถานการณ์โลก ล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อรายได้การท่องเที่ยวอย่างมาก ดังนั้น บรรดาผู้ประกอบการท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับสถานการณ์พร้อมกับการพัฒนาระบบการบริการของธุรกิจ โดยเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในขณะนี้ ก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

e-tourism ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับโลก แต่ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ซึ่งเพิ่งจะมีการนำมาใช้อย่างจริงจังในช่วง 7-8 ปี ที่ผ่านมา จนปัจจุบันธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเริ่มให้การตอบรับ และหันมาทำธุรกิจแนวนี้มากขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่อาศัยอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในการหาข้อมูลที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ การที่ผู้ประกอบการเปิดตัวเองสู่โลกไซเบอร์ ล้วนส่งผลดีทั้งในแง่การจัดการข้อมูลของลูกค้าและประหยัดค่าโฆษณา หากแต่น่าเสียดายที่มีผู้ประกอบการของไทยเข้าใจและนำมาใช้เพียงแค่ 25% ส่วนอีก 75% ล้วนเป็นการบริหารงานที่ไม่ได้นำเอาเทคโนโลยีมาร่วมใช้ ซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการขยายบริการสู่สายตาของชาวต่างชาติ และนำมาซึ่งรายได้ที่จำกัด หรือมีแต่จะลดน้อยลง

ด้วยอุปสรรคที่เกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันของหลายองค์กร เพื่อช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเทียบเท่ากับผู้ประกอบการต่างชาติ โดยโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว หรือ Tourism Technology Consortium (TTC) ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (พาต้า) สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (แอตต้า) สมาคมสปาไทย บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ประเทศไทย) และ บริษัท เอ็ม เอส แอล ซอฟต์แวร์ จำกัด มีเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน และส่งเสริมให้ไทยก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบ e-Tourism ในภูมิภาค

Aug 27 2014

บทบาทในการใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวแบบใหม่

2การจะเข้าใจว่าเทคโนโลยีมีบทบาทในการท่องเที่ยวค่อนข้างเป็นเรื่องท้าทาย ในขณะเดียวกัน 2 ความคิดนี้ดูเหมือนขัดแย้งกัน แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปข้างหน้า ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทุกๆ การพัฒนายังมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถานที่และวิธีการท่องเที่ยว อีกทั้งวิธีการจองการเดินทาง และบริการอื่นๆ คนส่วนใหญ่เชื่อว่าผลกระทบที่มากที่สุดของเทคโนโลยี คือ วิธีการขายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้จัดหาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวปฏิบัติต่อลูกค้าของพวกเขาในภาคการท่องเที่ยวตลอดไป

เทคโนโลยีผสมกลมกลืนกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยการพัฒนาต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งหมายถึงผู้คนจะเชื่อมต่อกันตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกบ้าน ดังนั้น ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีมีบทบาทในอนาคตอย่างมากในการยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักเดินทาง เนื่องด้วยบริการบอกตำแหน่งสถานที่ (Location-based services) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้จัดหาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางต่างๆ มีความสามารถในการติดตาม, โต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้ดีกว่า ทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำกว่า ซึ่งเป็นการทำให้ความพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โลกปัจจุบันที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น iPad ได้เปลี่ยนแปลงการนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้มาอยู่ในมือของผู้บริโภคแทน ธุรกิจที่สนใจในเทคโนโลยีแบบนี้และสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่จะมีข้อดีเหนือกว่าคู่แข่งด้วยการเข้าถึงและการขยายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับลูกค้า

แม้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการบินที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาตั้งแต่ต้นในการบริหารจัดการและทำให้การปฏิบัติการต่างๆ ง่ายขึ้น โดยเกิดข้อดีมากมาย แต่ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมโรงแรมที่พักต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กกลับสนใจระบบนี้น้อยกว่าและเริ่มจะหันมาสนใจไม่นานนัก ทั้งๆ ที่ในครึ่งศตวรรษมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่จะเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเท่านั้น รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

Jul 29 2014

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้กับโรงแรมในการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกเหนือจากช่วยอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานโรงแรมและระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานของลูกค้า

- ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานโรงแรม ถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโรงแรมในการช่วยการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงแรม รวมทั้งระบบการปฏิบัติงานส่วนหน้าและระบบการสนับสนุนแผนกอาหาร และโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานบริหารจัดการทั่วไปที่เน้นเพิ่มการควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพงานประจำวันให้ดียิ่งขึ้น

- ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานของลูกค้า เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้โดยลูกค้าโดยตรงในห้องพัก เช่น ระบบการเช็คอินด้วยตนเอง ระบบเสียงต่างๆ ในห้องพัก ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ เป็นต้น โดยระบบส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่ชอบใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่บ้านของตนเองและคาดหวังว่าจะมีเทคโนโลยีเช่นเดียวกันให้บริการตลอดระยะเวลาการเข้าพัก อย่างไรก็ตาม การคิดราคาค่าบริการลูกค้าที่เข้าพักยังคงเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนนักในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ระบบเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการโรงแรมมีการขยายขอบเขตมากขึ้นเรื่อยๆ ยังก่อให้เกิดความท้าทายมากจากการพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะเครือข่ายโรงแรมต่างๆ ที่พยายามติดตั้งระบบที่แตกต่างยิ่งขึ้นนอกสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความหลากหลายทางภาษา, สกุลเงินที่ต้องการ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเทศที่หลากหลาย จึงทำให้การติดตั้งและใช้งานระบบต่างๆ มีความซับซ้อนมาก จึงก่อให้เกิดอุปสรรคและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

Jun 26 2014

ความสำคัญของการจองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อย่างมหาศาล ถือเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจโลก และก่อให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านตามมา ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การกระจายรายได้ไปส่วนต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีรายได้สูงมากเป็นดับต้นๆในอาเซียน เนื่องจากความเชี่ยวชาญในการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะการนำสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยมีการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย เช่น บริการจองโรงแรม จองที่พัก ให้บริการสายการบิน ซึ่งบริการทางออนไลน์นับว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

การจองห้องพักออนไลน์ เป็นแนวทางการตลาดที่น่าสนใจ ด้วยการขยายตัวของธุรกิจทางด้านนี้อย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อการเดินทางที่มากขึ้น นักท่องเที่ยวก็จะคำนึงถึงความเร็ว ความสะดวกสบาย ในการจองห้องพักโดยผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ที่มีการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว นับว่าช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงแรม นอกจากนี้ยังมีการบริการสายการบินที่สามารถจองตั๋วการเดินทางไปที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว การบริการทางด้านการบินถือว่าขาดไม่ได้ เพราะการบริการทางด้านนี้หากไม่มี จะทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศ ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาให้สามารถจองที่นั่งผ่านทางออนไลท์ เป็นการนำสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและสร้างประสิทธิภาพ

การนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกสายการบินไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะในสมัยนี้ ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวก ความรวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม สายการบินที่ให้ความสำคัญด้านความสะดวกสบายมีอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น การบินไทย ที่มีการใช้ตั๋วโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในหลายระดับ และการแข่งขันของสายการบินทางด้านการตลาดนับว่าทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้สายการบินต่างๆต้องปรับตัวให้ทันกับคู่แข่ง

จากกระแสการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากกว่า เพราะผู้บริโภคเลือกที่จะหาข้อมูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ตแทนที่จะเปิดหาจากหนังสือ หรือถามผู้ที่เคยเที่ยวมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวต้องการจะไปเที่ยวยังต่างแดน ก็จะเปิดหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต ดังนั้นเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆควรอาศัยช่องทางการตลาดด้านนี้เป็นสำคัญ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น