Aug 27 2014

บทบาทในการใช้เทคโนโลยีในการท่องเที่ยวแบบใหม่

2การจะเข้าใจว่าเทคโนโลยีมีบทบาทในการท่องเที่ยวค่อนข้างเป็นเรื่องท้าทาย ในขณะเดียวกัน 2 ความคิดนี้ดูเหมือนขัดแย้งกัน แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปข้างหน้า ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทุกๆ การพัฒนายังมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถานที่และวิธีการท่องเที่ยว อีกทั้งวิธีการจองการเดินทาง และบริการอื่นๆ คนส่วนใหญ่เชื่อว่าผลกระทบที่มากที่สุดของเทคโนโลยี คือ วิธีการขายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว โดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้จัดหาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวปฏิบัติต่อลูกค้าของพวกเขาในภาคการท่องเที่ยวตลอดไป

เทคโนโลยีผสมกลมกลืนกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยการพัฒนาต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งหมายถึงผู้คนจะเชื่อมต่อกันตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกบ้าน ดังนั้น ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีมีบทบาทในอนาคตอย่างมากในการยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักเดินทาง เนื่องด้วยบริการบอกตำแหน่งสถานที่ (Location-based services) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้จัดหาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและจุดหมายปลายทางต่างๆ มีความสามารถในการติดตาม, โต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้ดีกว่า ทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำกว่า ซึ่งเป็นการทำให้ความพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โลกปัจจุบันที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตัวอย่างเช่น iPad ได้เปลี่ยนแปลงการนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะให้มาอยู่ในมือของผู้บริโภคแทน ธุรกิจที่สนใจในเทคโนโลยีแบบนี้และสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่จะมีข้อดีเหนือกว่าคู่แข่งด้วยการเข้าถึงและการขยายความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกับลูกค้า

แม้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการบินที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาตั้งแต่ต้นในการบริหารจัดการและทำให้การปฏิบัติการต่างๆ ง่ายขึ้น โดยเกิดข้อดีมากมาย แต่ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมโรงแรมที่พักต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กกลับสนใจระบบนี้น้อยกว่าและเริ่มจะหันมาสนใจไม่นานนัก ทั้งๆ ที่ในครึ่งศตวรรษมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่จะเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเท่านั้น รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

Jul 29 2014

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้กับโรงแรมในการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกเหนือจากช่วยอำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยวแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานโรงแรมและระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานของลูกค้า

- ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานโรงแรม ถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโรงแรมในการช่วยการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงแรม รวมทั้งระบบการปฏิบัติงานส่วนหน้าและระบบการสนับสนุนแผนกอาหาร และโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานบริหารจัดการทั่วไปที่เน้นเพิ่มการควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพงานประจำวันให้ดียิ่งขึ้น

- ระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนงานของลูกค้า เป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้โดยลูกค้าโดยตรงในห้องพัก เช่น ระบบการเช็คอินด้วยตนเอง ระบบเสียงต่างๆ ในห้องพัก ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ เป็นต้น โดยระบบส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่ชอบใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่บ้านของตนเองและคาดหวังว่าจะมีเทคโนโลยีเช่นเดียวกันให้บริการตลอดระยะเวลาการเข้าพัก อย่างไรก็ตาม การคิดราคาค่าบริการลูกค้าที่เข้าพักยังคงเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนนักในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ระบบเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการโรงแรมมีการขยายขอบเขตมากขึ้นเรื่อยๆ ยังก่อให้เกิดความท้าทายมากจากการพัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะเครือข่ายโรงแรมต่างๆ ที่พยายามติดตั้งระบบที่แตกต่างยิ่งขึ้นนอกสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความหลากหลายทางภาษา, สกุลเงินที่ต้องการ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเทศที่หลากหลาย จึงทำให้การติดตั้งและใช้งานระบบต่างๆ มีความซับซ้อนมาก จึงก่อให้เกิดอุปสรรคและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

Jun 26 2014

ความสำคัญของการจองห้องพักผ่านทางระบบออนไลน์

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อย่างมหาศาล ถือเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจโลก และก่อให้เกิดประโยชน์หลายๆด้านตามมา ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การกระจายรายได้ไปส่วนต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยมีรายได้สูงมากเป็นดับต้นๆในอาเซียน เนื่องจากความเชี่ยวชาญในการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด โดยเฉพาะการนำสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยมีการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย เช่น บริการจองโรงแรม จองที่พัก ให้บริการสายการบิน ซึ่งบริการทางออนไลน์นับว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

การจองห้องพักออนไลน์ เป็นแนวทางการตลาดที่น่าสนใจ ด้วยการขยายตัวของธุรกิจทางด้านนี้อย่างรวดเร็ว เพราะเมื่อการเดินทางที่มากขึ้น นักท่องเที่ยวก็จะคำนึงถึงความเร็ว ความสะดวกสบาย ในการจองห้องพักโดยผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ที่มีการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว นับว่าช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงแรม นอกจากนี้ยังมีการบริการสายการบินที่สามารถจองตั๋วการเดินทางไปที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว การบริการทางด้านการบินถือว่าขาดไม่ได้ เพราะการบริการทางด้านนี้หากไม่มี จะทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศ ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาให้สามารถจองที่นั่งผ่านทางออนไลท์ เป็นการนำสื่ออินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและสร้างประสิทธิภาพ

การนำอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกสายการบินไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะในสมัยนี้ ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวก ความรวดเร็ว ราคาที่เหมาะสม สายการบินที่ให้ความสำคัญด้านความสะดวกสบายมีอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น การบินไทย ที่มีการใช้ตั๋วโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในหลายระดับ และการแข่งขันของสายการบินทางด้านการตลาดนับว่าทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้สายการบินต่างๆต้องปรับตัวให้ทันกับคู่แข่ง

จากกระแสการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากกว่า เพราะผู้บริโภคเลือกที่จะหาข้อมูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ตแทนที่จะเปิดหาจากหนังสือ หรือถามผู้ที่เคยเที่ยวมาก่อน ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวต้องการจะไปเที่ยวยังต่างแดน ก็จะเปิดหาข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต ดังนั้นเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่างๆควรอาศัยช่องทางการตลาดด้านนี้เป็นสำคัญ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น

May 31 2014

อินเตอร์เน็ตกับนวัตกรรมการท่องเที่ยว

ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เพราะปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความสำคัญมากขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมีเพิ่มมากขึ้นและมีมากกว่าผู้ให้บริการ ด้วยเหตุนี้ทำให้นักท่องเที่ยวได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถช่วยในการประสานงานได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น

การวางแผนการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่ถูกเก็บรวบรวมไว้บนอินเตอร์เน็ตที่สามารถนำมาประกอบในการตัดสินใจเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหน และนักท่องเที่ยวยังสามารถโต้ตอบกับผู้ประกอบการได้อีกด้วยนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยวใส่กลับลงบนอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักท่องเที่ยวอื่นๆที่สนใจได้อีกด้วย อย่างเช่น ข้อมูลโรงแรม ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลร้านอาหารเป็นต้น

การค้าอินเตอร์เน็ตยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อซื้อขายสินค้าได้อีกด้วยและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ที่สามารถเห็นได้ชัดจากการขายแบบออนไลน์เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นับว่าอินเตอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมไปโดยนักท่องเที่ยวไม่ต้องติดต่อบริษัทตัวแทนเพื่อการท่องเที่ยวอีกต่อไปเพราะนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีข้อมูลที่มีทั้งภาพ เสียง และรายละเอียดข้อมูลครบทุกอย่าง

จะเห็นได้ว่าอินเตอร์เน็ตสามารถตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมเหล่านี้ เนื่องจากสามารถสร้างและปรับปรุงสินค้า รวมทั้งการให้บริการ โดยใช้ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมา และยังส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการกระจายรายได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยฟื้นฟูภายในประเทศอีกด้วย
ดังนั้นการนำอินเตอร์เน็ตมาใช้กับนวัตกรรมการท่องเที่ยวจะทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพราะจะได้ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งกลายเป็นการเพิ่มยอดขายของธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

Apr 30 2014

การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว

จากกระแสนิยมของการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตส่งผลให้รูปแบบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคเลือกที่จะใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการทำธุรกรรมแบบออนไลน์ เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก โดยสามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ซึ่งถือว่ามีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายสำหรับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังตั้งอยู่ในฝั่งของสิ่งที่ดี เช่น ทางด้านการศึกษา ทางด้านการสื่อสาร ทางด้านการเผยแพร่ความรู้ ผลงาน และผลผลิต แต่เนื่องจากสังคมอินเทอร์เน็ตเป็นสังคมที่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงมีทั้งคนดีและคนร้าย ดังนั้นการระวังป้องกันภัยล่วงรู้ถึงภัยที่เคยมามาในอดีตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

หัวใจของงานบริการของบริษัทท่องเที่ยว

อยู่ที่รูปแบบแพ็กเกจทัวร์ ถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การให้บริการท่องเที่ยวในรูปแบบแพ็กเก็จทัวร์ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคโดยมีตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวมายาวนาน และมีเว็บไซด์ที่นำเสนอบริการเกี่ยวกับรูปแบบของทัวร์ทั้งในประเทศ และทัวร์ต่างประเทศ รวมถึงบริการตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก โรงแรม แพ็คเก็จทัวร์ และบริการอื่นๆครบวงจร ขณะที่ประเทศไทยมีรายรับด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการและการทำประชาสัมพันธ์ทางการตลาด

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงมาก

เมื่อองค์กร หน่วยงานต่างๆใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านการสร้างความสมบูรณ์ของการนำเสนอสารสนเทศและการออกแบบให้เว็บไซต์มีรูปลักษณ์สวยงามจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาสู่การขาย เพราะสินค้าบริการท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่อาศัยสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหลักนอกเหนือจากตัวสินค้าและการให้บริการทางกายภาพการเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ สามารถแบ่งออกได้หลายมิติ เช่น ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสารสนเทศ ผู้พัฒนาเว็บไซต์จะต้องให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของสารสนเทศ มีความรู้ทางด้านเทคนิค

ความสำเร็จของการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์

ซึ่งเป็นผู้ส่งมอบบริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว ปัญหาหลักของการพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การขาดแคลนกำลังแรงงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะด้านการจัดการ ขาดแคลนผู้สอนและผู้ฝึกสอนที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ขาดแคลนวัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการอบรม บุคลากรไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก รวมทั้งการเกิดช่องว่างระหว่างผลิตภาพในการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษากับความต้องการของอุตสาหกรรม