Mar 31 2014

นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวไทย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตมีความหมายที่เหมือนกันนั่นคือ นวัตกรรม หมายถึงการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด เชื่อกันว่าการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมูลค่า มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น และเป็นที่มาสำคัญของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ส่วนเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตคือ การนำมาใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ซึ่งมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าอยู่ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุด

ในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเป็นการสร้างหรือการปรับปรุงสินค้า กระบวนการ หรือ การให้บริการ โดยใช้ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมา และยังส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการจ้างงาน สำหรับผู้ว่างงาน มีการกระจายรายได้มากขึ้นและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นกว่าเดิม และยังเป็นการช่วยฟื้นฟูและตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น อาหารไทยที่ชาวต่างชาติชอบรับประทาน ชาวต่างชาติที่มาเยือนยังประเทศไทยส่วนมากชอบรับประทานอาหารไทย และหากินได้ยากในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้นส้มตำกึ่งสำเร็จรูป นวัตกรรมอาหารไทยเขย่าครัวโลก ที่ช่วยพาครัวไทยไปสู่ครัวโลกอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญมีส่วนเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรไทยด้วย ทำให้ชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักเข้ามาอุดหนุนนวัตกรรมนี้ในประเทศของเราเพิ่มมากขึ้นสนับสนุนอาหารไทยของเราเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ต่างชาติเข้ามาอุดหนุนสินค้าด้านอื่นๆของประเทศเรา

จะเห็นได้ว่าประเทศของเรามีศักยภาพในการพัฒนาด้านนวัตกรรมเป็นอย่างมาก และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักอาหารไทย เป็นเครื่องมือเพิ่มจุดขายของธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เพื่อพัฒนาทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนานวัตกรรมและดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง

Dec 25 2013

เมืองโบราณ สมุทรปราการ เที่ยวที่เดียว เหมือนเที่ยวทั่วประเทศไทย

เมืองโบราณ สมุทรปราการ เที่ยวที่เดียว เหมือนเที่ยวทั่วประเทศไทย

เมืองโบราณ สมุทรปราการ เที่ยวที่เดียว เหมือนเที่ยวทั่วประเทศไทย

หากใครยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เมืองโบราณ ก็อยากจะมาแนะนำนี่เลยครับ เมืองโบราณที่ได้รับการจำลองเสมือนประเทศทั้งประเทศ หรือรวบรวมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนั้น รวบรวมมาอยู่ที่เมืองโบราณแห่งนี้แห่งเดียว ก็นับได้ว่าเหมาะอย่างยิ่งนะครับ สำหรับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ไม่อยากจะไปเที่ยวที่ไหนไกล ใกล้ๆ นี่เอง แถว สมุทรปราการนี่เอง

โดยเมืองโบราณนั้น เปรียบเสมือนแผนที่สำหรับการเรียนรู้สำหรับเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่มีความสนใจนั่นเอง และหากจะให้ดีก็ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้นั้น ได้จำลองสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีในประวัติศาตร์มาโชว์กันอย่างเหมือนเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นสุนทรภู่ พระอภัยมณี กรุงศรีอยุธา ประสาทขอม ฯลฯ ล้วนได้นำมาให้ชมกันเป็นที่เรียบร้อย ณ ที่แห่งนี้นั่นเอง

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมได้เลยครับ ที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการใกล้ ๆนี่เอง